Utbildningar

Fint&Fix erbjuder utbildning i:

• Byggarbetsmiljö (BAS P/U)

Handledarledd utbildning i byggarbetsmiljö, BAS-P/BAS-U.

Det ska finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS-P, samt för utförandet, BAS- U. Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Kursen riktar sig till byggherrar, juridiska personer t ex bostadsrättsföreningar,arbetsmiljösamordnare, projektledare m fl. Vi finns i Helsingborg (på Råå). Vi kan också komma ut till ert företag och hålla utbildningarna hos er. Vi följer utbildningskravet från 1 jan 2011.

Under kursdagen går vi igenom:
•Grundläggande kunskap om arbetsmiljö
•Genomgång av arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen gällande BAS.
•Arbetsmiljöverkets föreskrifter som rör byggande
•Arbetsmiljöansvar och straffansvar
•Arbetsgivarens ansvar och arbetstagarens ansvar
•Byggherrens ansvar och projekteringsansvar
•Att upprätta en arbetsmiljöplan och förhandsanmälan
•Vi avslutar kursen med ett kunskapsprov

Du får ett intyg på genomgången kurs som styrker din kompetens.

Kontakta oss för ytterligare information och prisuppgift.

• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Arbetsmiljöutbildningar

Nya regler ang arbetsmiljö 2016 – Uppdaterade utbildningar

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete skall leda till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.Vår 1-dagskurs uppfyller Arbetsmiljöverkets rekommendationer för SAM.Vi finns på hemmaplan i Helsingborg (på Råå). Vi kan också komma ut till ert företag och hålla utbildningarna hos er. Våra kurser leds av en erfaren handledare och i kursen ingår: Kursdokumentation, kunskapsprov, intyg, lunch och fika

Arbetsmiljöutbildning: heldag 8-16 (8-17)

 • Arbetsmiljölagen
 • EU`s arbetsmiljödirektiv
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Systematiskt arbetsmiljö,  SAM
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS * som träder i kraft 31/3 2016 (modernt skriven, omfattande)
 • Riskbedömning
 • Urval av de viktigaste AFS ar* genomgång
 • Dokumentation

VD-ansvaret arbetsmiljö: 1/2 dag.

 • Arbetsmiljölagen
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS* som träder i kraft 31/3 2016. (modernt skriven, omfattande)
 • Delegering av arbetsmiljöuppgifter
 • Riskbedömning

*AFS= Arbetsmiljöverkets Författningssamling

Kontakta oss för ytterligare information och prisuppgift.

  Kursförfrågan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Företag (om aktuellt)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefonnummer

  Ämne

  Byggarbetsmiljö BASSystematiskt arbetsmiljöarbete

  Ditt meddelande

  captcha

  Skriv texten som visas i fältet nedan